Adfærdsinstruktør

ADFÆRDSINSTRUKTØR

Uddannet 2014 hos Rie Ravn - Center for Hundeadfærd

Emner:

1. semester. Overordnet indblik i hundens naturlige adfærd

    Bio-Hund -hundens historie og formål

    Basis 5 -en hurtigere vej til bedre hundetræning

    Socialisering -og vigtigheden deraf

    Miljøtræning -og vigtigheden deraf

    Ulven -flokopbygning og adfærd

    REIKAH®

    Stimulering -korrekt indivuel stimulering

    Hundesprog og signaler -en kompliceret affære

    Flokopbygning -hos ulve, vildhunde og familiehunde

    Drifter -hundens styresystem

    Tæver og hanhunde -forskelle og ligheder

    Lederskab -den kompetente leder

    Udviklingsfaser -de svære puberteter

    Stress -indflydelse på indlæring

    Angst/aggressivitet/aggression -ikke kun af det onde

    Indlæringsprincipper -hvilke er der, og hvilke anvender vi

    Zoner -kend dem og respekter dem

2. semester. Racekendskab og hundens udviklingsfaser

    Racekendskab -på godt og ondt

    Udviklingsfaser -de svære puberteter

3. semester, 1. modul. Anatomi og fysiologi

    Sanser -styrker og svagheder

    Neutralisering

    Anatomi og fysiologi -hundens opbygning

    Hormoner -som ven og fjende

    Sygdomslære -basal sygdomslære

    Ernæring

    Bevægelse -naturlig og smerterelateret

    Smerter

    Genetik -hvad bestemmer hvad og hvorfor

3. semester, 2. modul. Instruktørarbejde

    Indlæringsprincipper 2

    Forebygge basale adfærdsproblemstillinger

    Clickertræning -fordele og i særdeleshed ulemper

    Holdsammensætning -sammensæt dine hold korrekt

    Instruktørarbejde i teori og praksis

    Teoripræsentation -hold professionelle foredrag

    Kommunikation -mød ejeren på den rigtige måde

    Omplaceringshunde -hvordan får de den bedste start i en ny familie

    Forskellige typer hundesport -fordele og ulemper

    Valg af hund -vejled familier i det rette hundevalg

    Etablering af egen virksomhed
Opbygning af uddannelsen:

Tre semestre af ½ års varighed - i alt 18 mdr

Teoretisk undervisning én hel dag 1-2 gange om måneden á 8 lektioner. Dertil kommer obligatoriske og frivillige weekendkurser samt praktisk træning hver lørdag formiddag eller torsdag eftermiddag i sommerhalvåret.

Teoretisk undervisning i alt ca. 175 lektioner.

Praktisk undervisning i alt ca. 175 lektioner.

I alt ca. 350 lektioner.

Uddannelsen er bygget op, så den stort set er halv teori og halv praktik. Dette med henblik på, at eleven skal være i stand til at starte egne træningshold efter uddannelsens afslutning og være i stand til at håndtere disse på en hensigtsmæssig og professionel måde. Praktikken er særlig vigtig, da det er her, eleven får sin erfaring i træning og instruktørarbejde generelt, men ligeså vigtigt i hundesprog og hundens sociale adfærd -særlig sammen med fremmede hunde. Desuden er det racekendskab, der fås på træningspladsen uvurderlig. Det giver et langt bedre indtryk af en race, selv at have haft nogle eksemplarer "gennem fingrene".

Læs mere om uddannelsen her

LUPO HUNDECENTER

v. Adfærdsspecialist Nicklas Vega

Krogsagervej 50, Erritsø

7000 Fredericia

Tlf.: +45 26 17 02 32

Mail: info@lupohundecenter.dk

CVR: 36220090